Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK oraz dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki zostały uhonorowane tytułem „Ekspert NOT” nadawanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Uroczyste wręczenie legitymacji i dyplomów odbyło się 19 stycznia br. w Warszawskim Domu Technika. 
 
Dyplomy „Ekspert NOT”Ustanowiony w 2018 r. tytuł „Ekspert NOT” stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w dziedzinach nauk technicznych, rolniczych, leśnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i ekonomicznych. Nadawany jest przez Zarząd Główny FSNT-NOT osobom mającym wysoką wiedzę, potwierdzoną stopniem bądź tytułem naukowym lub dyplomem ukończenia studiów oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe i udział w realizacji lub ocenie projektów badawczo-rozwojowych albo wdrożeniowych, a także uzyskane w różnych formach dodatkowe kompetencje. Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej nadał tytuły „Eksperta NOT” II edycji jeszcze w październiku 2019 r. 19 stycznia br. odbyło się ich uroczyste wręczenie.
 
Dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK i dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK są ekspertkami od biomateriałów i nanotechnologii. Przygotowały kilkanaście technologii do wdrożenia w różnych branżach, m.in.: farmacji, stomatologii i w pszczelarstwie. Zdobyły szereg nagród i wyróżnień, nieustannie rozwijają swoją pracę badawczo-naukową.
 
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. FSNT-NOT aktywnie uczestniczy w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich. Jest polskim członkiem Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI) i Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich (WFEO).
 
(bk)
 
Fot. Bożena Tyliszczak