Elementy stolarki antywłamaniowej z użyciem polimerowych materiałów hybrydowych, nowoczesny preparat na oparzenia zawierający bioaktywny olejek z lawendy, klej konstrukcyjny do zakotwień w podłożach betonowych i murowych – te i inne wynalazki zespołów badawczych m.in. z Politechniki Krakowskiej będzie można poznać w czasie Demo Day Innowacji. Wydarzenie służące prezentacji technologii gotowych do wdrożenia odbędzie się w czwartek 20 lutego br. w Auditorium Maximum UJ. 
 
Zaproszenie Demo Day 1 
 
Efekty swoich prac zaprezentuje 38 zespołów z 5 uczelni: Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Przygotowanie technologii do wdrożenia było możliwe dzięki programowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności 2.0”. Dofinansowanie MNiSW ma służyć wsparciu procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.
 
Demo Day InnowacjiPrzekrój wynalazków podczas Demo Day będzie bardzo szeroki: od wykorzystania narzędzi cyfrowych w działalności muzealnej przez nowe materiały, żywność i rolnictwo, ochronę środowiska naturalnego, aż po nowe terapie i leki. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zaprezentują 8 rozwiązań. Dr inż. Marcin Malec i dr inż. Marcin Morawski z Wydziału Mechanicznego przedstawią urządzenie do osuszania i kremowania miodu oraz wielofunkcyjne urządzenie do obróbki produktów pszczelich dedykowane gospodarstwom pasiecznym i przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją i przetwórstwem miodu pszczelego. Zespół badawczy z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (dr inż. Małgorzata Miastkowska, dr inż. Elżbieta Sikora, dr inż. Elwira Lasoń) zaproponuje nowoczesną formę preparatu na oparzenia z bioaktywnym olejem z lawendy, który pozwoli zmaksymalizować efekt terapeutyczny dzięki głębszej penetracji naskórka przez składnik aktywny. Rozwiązanie z dziedziny inżynierii chemicznej i inżynierii materiałowej – elementy stolarki antywłamaniowej z użyciem polimerowych materiałów hybrydowych – to z kolei projekt zespołu w składzie: dr inż. Tomasz Majka, dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, mgr inż. Piotr Stachak, inż. Karolina Nowak, inż. Teresa Czytajło. 
 
Uczestnicy Demo Day w Auditorium Maximum poznają też innowacyjne środki hemostatyczne na bazie chitozanu o zwiększonej aktywności biologicznej. Hemostatyki mogą być stosowane do tamowania krwawienia o różnym stopniu nasilenia i pochodzenia. Projekt opracowali badacze z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK: dr inż. Marek Piątkowski, mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska, mgr inż. Łukasz Janus, inż. Aleksandra Sierakowska. Udoskonalony klej konstrukcyjny do zakotwień w podłożach betonowych i murowych to propozycja badaczy z WIiTCh: prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Pielichowskiego i dr. inż. Tomasza Majki, a także dr. inż. Aleksandra Byrdego z Wydziału Inżynierii Lądowej. Podstawową korzyścią z zastosowania opracowanego kleju jest możliwość realizacji prac budowlanych w sezonie zimowym. Klej wykazuje przydatność w niskich temperaturach (do -15 stopni Celsjusza) i Demo Day Innowacjizapewnia bardzo wysokie parametry przyczepności do większości materiałów budowlanych.
 
Projekt dotyczący technologii otrzymywania w obecności ultradźwięków wybranych leków dostępnych na rynku, jak i nowych substancji o potencjalnych właściwościach bioaktywnych (sonochemiczna metoda syntezy API oraz związków bioaktywnych) zaproponują chemicy z PK: dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK, dr inż. Jolanta Jaśkowska, mgr inż. Przemysław Zaręba, mgr inż. Anna Drabczyk, mgr inż. Damian Kułaga, inż. Michał Rębiś. Prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis i dr inż. Przemysław Młynarczyk (Wydział Mechaniczny) zaprezentują tłumik wibracji i pulsacji ciśnienia występujących w instalacjach sprężarek wyporowych, natomiast inny zespół naukowy z WM (dr hab. inż. Grzegorz Tora, prof. PK, dr inż. Artur Gawlik, dr hab. inż. Damian Brewczyński, mgr inż. Wiktor Harmatys, inż. Rafał Schmitd) efekt swojej pracy jakim jest prototyp manipulatora o zmiennym przełożeniu wykonującego mikroruchy 2D.
 
Pełne opisy wszystkich projektów dostępne są tutaj
 
Program Demo Day Innowacji w Krakowie przewiduje krótkie prezentacje technologii i możliwość odbycia indywidualnych spotkań z ich twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie polityk i ekonomista prof. dr hab. Jerzy Hausner. 
 
Rejestracji do udziału w Demo Day można było dokonać do 7 lutego br. za pomocą internetowego formularza
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych