15 stycznia br. odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W gronie 322 osób, którym nadano uprawnienia, aż 210 jest absolwentami Politechniki Krakowskiej. 
 
Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanychW wydarzeniu wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK oraz dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK. 
 
Uprawnienia budowlane umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych takich jak kierownik budowy czy projektant. Udzielane są w jednej z dziesięciu specjalności: architektoniczna; konstrukcyjno-budowlana; inżynieryjna drogowa; inżynieryjna mostowa; inżynieryjna kolejowa; inżynieryjna wyburzeniowa; instalacyjna telekomunikacyjna; instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; inżynieryjna hydrotechniczna. Kandydat, który chce uzyskać uprawnienia musi posiadać odpowiednie wykształcenie, wykazać się praktyką przy prowadzeniu robót na budowie lub przy sporządzaniu projektów, a następnie zdać egzamin państwowy ze znajomości przepisów i procesu budowlanego. 
 
Absolwenci PK są doskonale przygotowani do pełnienia odpowiedzialnych zadań w branży budowlanej. Osoby, które ukończyły I stopień studiów muszą jednak pamiętać, że pozwala on na zyskanie uprawnień jedynie w ograniczonym zakresie (np. projektowanie obiektów mniejszych i mniej skomplikowanych). Warto więc kontynuować kształcenie i w ten sposób poszerzyć zakres swoich możliwości. Obecnie trwa rekrutacja na II stopień studiów na Politechnice Krakowskiej. Wśród Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanychoferowanych kierunków jest m.in. budownictwo prowadzone w językach polskim i angielskim. Kandydaci na studia mają możliwość wyboru spośród wielu specjalności: budowlane obiekty inteligentne, budowle – informacja i modelowanie (BIM), budowle i środowisko, drogi kolejowe, drogi, ulice i autostrady, infrastruktura transportu lotniczego, budownictwo hydrotechniczne i geotechnika, mechanika konstrukcji inżynierskich, konstrukcje budowlane i inżynierskie, mosty i budowle podziemne, technologia i organizacja budownictwa, zarządzanie i marketing w budownictwie, building and engineering constructions (konstrukcje budowlane i inżynierskie). 
 
Studia na kierunku budownictwo na Politechnice Krakowskiej umożliwiają zdobycie rzetelnej wiedzy, stanowiącej podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane. Współpraca Wydziału Inżynierii Lądowej z innymi, krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami oraz wiodącymi firmami branży budowlanej zapewnia bieżącą aktualizację wykładanych treści programowych, odpowiadających najnowszym trendom światowym i zapotrzebowaniu na rynku pracy. Studenci mają też możliwość odbycia praktyk w czołowych firmach, m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe, Budimex, STRABAG, Skanska, port lotniczy Kraków-Balice. 
 
Rekrutacja na studia II stopnia prowadzone na PK trwa od 20 stycznia br. Proces odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem rekrutacja.pk.edu.pl. W Portalu Rekrutacyjnym można znaleźć listę kierunków, harmonogramy, niezbędne informacje, dokumenty itp. 
 
(bk)
 
 
 
Na zdjęciach, uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa / fot. Jan Zych