W piątek, 24 stycznia br. wykłady dotyczące średniowiecznej architektury Egiptu oraz przestrzeni publicznej Bejrutu wygłoszą na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej zagraniczni goście z Uniwersytetu Libańsko-Amerykańskiego: prof. Abdallah Kahil i prof. David Aouad. Spotkanie z naukowcami jest elementem projektu EMMAT NAWA, w którym uczestniczy PK.
 
Studenci WACelem przedsięwzięcia pn. EMMAT „E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie”, który finansuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich pomiędzy Politechniką Krakowską i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Podejmowane działania dotyczą następujących zagadnień: prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym, opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym, opracowanie i złożenie wniosków grantowych, organizacja międzynarodowych konferencji i seminariów. Rezultaty projektu mają stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy Politechniki Krakowskiej z ośrodkami z Francji, Włoch, Niemiec, Libanu, Rumunii, Czech, Szwajcarii, Malty, Islandii, Łotwy, Ukrainy, Portugalii, Kanady, Chile, Urugwaju, Tajwanu i Indii.  
 
W ramach projektu EMMAT, na przełomie listopada i grudnia ub. Politechnikę Krakowską odwiedzili naukowcy z Chile i Libanu. Kulminacyjnym punktem ich wizyty była konferencja „Architecture 2050 –  Where will architecture be in 30 years? Chilean, Lebanese and Polish perspective”, która odbyła się 25 listopada 2019 r. Wydarzenie było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń architektów pochodzących z różnych kontynentów, kształtujących swoje poglądy w skrajnie odmiennym kontekście kulturowym.
 
Pierwszy z dwóch piątkowych wykładów pt. „Light, Sound and Water in Medieval architecture in Egypt” wygłosi o godz. 13.00 prof. Abdallah Kahil z Uniwersytetu Libańsko-Amerykańskiego w Bejrucie. Prof. Kahil jest historykiem architektury i sztuki. Jego zainteresowania badawcze obejmują sztukę i architekturę islamu, sztukę i architekturę współczesną oraz kulturę wizualną we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego. Od 2003 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Libańsko-Amerykańskiego. Wykładał też na kilku amerykańskich uczelniach, m.in. Uniwersytecie Nowojorskim i Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku. O godz. 14.00 zaplanowano wykład „Leftover spaces for the mitigation of Urban heating in Municipal Beirut”. Wygłosi go urbanista i architekt, prof. David Aouad. Prof. Aouad w swoich badaniach koncentruje się głównie na tematach o kluczowym znaczeniu dla sfery publicznej Bejrutu. W 2003 r. był współzałożycielem działającego do dziś biura projektowego DAJH Architects, które specjalizuje się w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym, krajobrazowym i projektach wnętrz. 
 
Współpraca między Politechniką Krakowską a uczelnią w Bejrucie trwa od kilku lat. Jej efektem były m.in. seminaria oraz projekty dyplomowe realizowane w Zakładzie Architektury Społeczno-Usługowej Instytutu Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury PK. W 2018 r. w stolicy Libanu odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Post War Reconstruction: The Lessons of Europe”, zorganizowana przez Libańsko-Amerykański Uniwersytet w Bejrucie we współpracy z Politechniką Krakowską. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa podejmująca temat wpływu architektury na tworzenie się polskiej tożsamości narodowej w dwudziestoleciu międzywojennym.
 
 
(bk)
Na zdjęciu, studenci architektury na PK / fot. Jan Zych