28.01.2020 r.

Po raz dziesiąty rusza inicjatywa pn. "Krakowskie Konferencje Naukowe". Tak jak w latach ubiegłych, do programu mogą zostać zgłoszone konferencje, które odbywają się w Krakowie i trwają minimum 2 dni. Ze względów proceduralnych, do programu zostaną włączone tylko te konferencje, które będą się odbywać w okresie od 16 marca do 10 grudnia br.

 

Wniosek w formie elektronicznej i papierowej należy złożyć do 10 lutego br.

 

Jeden egzemplarz wniosku w wersji papierowej należy również złożyć do wiadomości Prorektora ds. nauki w Dziale Bada Naukowych.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie PAU: LINK