30.01.2020 r.

Celem ustanowienia konkursu o Nagrodę Rektora PK jest aktywizacja działalności badawczej, publikacyjnej i wdrożeniowej pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Krakowskiej. Nagrodę Rektora można uzyskać w ośmiu kategoriach:

  1. Za najwyżej punktowaną publikację naukową (Zasady)
  2. Za najwyżej punktowaną publikację naukową, opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym (Zasady)
  3. Za największą liczbę cytowań (Zasady)
  4. Dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w aktualnym wykazie MNiSW czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Zasady)
  5. Za najbardziej wartościowe wdrożenie (Zasady)
  6. Dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego (Zasady)
  7. Dla najmłodszego wypromowanego doktora (Zasady)
  8. Dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora (Zasady)

Zasady konkursu zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 6 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie nagród Rektora Politechniki Krakowskiej (link)

Wnioski należy składać w Dziale Badań Naukowych do dnia 31 marca br. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do dnia 30 kwietnia. Wręczenie nagrody odbywa się podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Święta Szkoły.