Drukuj
 
 
Polska Akademia Nauk przedstawiła zatwierdzone wyniki wyborów członków Komitetów Naukowych na kadencję 2020-2023. W gronie wybranych ekspertów znaleźli się naukowcy z Politechniki Krakowskiej
 
Komitety Polskiej Akademii Nauk pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin. Członkowie Komitetów Naukowych wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej wybrani do komitetów Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2020-2023): 
 
 
Komitet Chemii PAN

 

Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN
 
Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
 
Komitet Budowy Maszyn PAN
 
Komitet Elektrotechniki PAN
 
Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
 
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
 
Komitet Inżynierii Produkcji PAN
 
Komitet Inżynierii Środowiska PAN
 
Komitet Mechaniki PAN
 
Komitet Termodynamiki i Spalania PAN
 
Komitet Transportu PAN
 
 
Wyniki wyborów członków Komitetów Naukowych PAN dostępne są pod adresem: wyborykomitety.pan.pl