Polska Akademia Nauk przedstawiła zatwierdzone wyniki wyborów członków Komitetów Naukowych na kadencję 2020-2023. W gronie wybranych ekspertów znaleźli się naukowcy z Politechniki Krakowskiej
 
Komitety Polskiej Akademii Nauk pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin. Członkowie Komitetów Naukowych wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. 
 
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej wybrani do komitetów Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2020-2023): 
 
 
Komitet Chemii PAN
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

 

Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN
 • prof. dr hab. inż. Jan Kazior
 
Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
 • prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
 • prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich 
 • prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
 • prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska 
 • dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK
 • dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK
 
Komitet Budowy Maszyn PAN
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
 • dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK 
 
Komitet Elektrotechniki PAN
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
 
Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
 • prof. dr hab. inż. Janusz Magiera
 • dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK
 
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
 • prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
 • dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK
 
Komitet Inżynierii Produkcji PAN
 • prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
 • dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK 
 • dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. PK
 
Komitet Inżynierii Środowiska PAN
 • prof. dr hab. inż. Anna Anielak
 • dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK
 
Komitet Mechaniki PAN
 • prof. dr hab. inż. Witold Cecot 
 • prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz 
 • prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer
 • dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
 
Komitet Termodynamiki i Spalania PAN
 • prof. dr hab. inż. Dawid Taler
 • dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
 
Komitet Transportu PAN
 • dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
 
 
Wyniki wyborów członków Komitetów Naukowych PAN dostępne są pod adresem: wyborykomitety.pan.pl