11 lutego br. w sali audytoryjnej „Kupferhaus” Pałacu Krzysztofory odbyła się kolejna z cyklu debat dotyczących historycznego i współczesnego Krakowa pn. „Krakowskie kolokwium”. Tym razem spotkanie było poświęcone transportowi publicznemu. W debacie wzięli udział eksperci z Politechniki Krakowskiej – prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła i dr inż. Marek Bauer. 
 
Krakowskie kolokwiumPierwsze tramwaje konne pojawiły się w Krakowie blisko 140 lat temu. Transport publiczny na przełomie XIX i XX wieku stał się wymogiem koniecznym dla rozrastającego się miasta. Obecnie debata na temat komunikacji zbiorowej nabrała szczególnego znaczenia wobec wyzwań przed którymi stoi stolica Małopolski. Podczas lutowego „Krakowskiego kolokwium” pt. „Transport publiczny w Krakowie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, uczestnicy spróbowali odpowiedzieć na pytania: czy i kiedy rozbudowana zostanie sieć połączeń tramwajowych oraz szybkiej kolei aglomeracyjnej w Krakowie, a także czy powstanie metro? Ponadto paneliści poruszyli m.in. kwestie elektromobilności, stref czystego transportu, udogodnień dla użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO).
 
Debata, której organizatorem jest Muzeum Krakowa, odbyła się we wtorek 11 lutego br. o godz. 18.00. Wzięli w niej udział: prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła (pracownik Katedry Mechaniki Budowli i Materiałów na Wydziale Inżynierii Lądowej PK, członek Rady Naukowo-Konsultacyjnej Metra Warszawskiego), dr inż. Marek Bauer (prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK), Łukasz Franek (dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie), Robert Salisz (zastępca dyrektora ds. rozwoju Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie). Spotkanie poprowadził Jacek Salwiński, wicedyrektor Muzeum Krakowa.
 
(bk)
 
 „Krakowskie kolokwium”  „Krakowskie kolokwium”  „Krakowskie kolokwium”  „Krakowskie kolokwium”   

 

Na zdjęciach, debata z cyklu „Krakowskie kolokwium” (11 lutego 2020 r.) / fot. Jan Zych