„Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”22 lutego br. ruszyła elektroniczna rejestracja do IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”, w którym mogą brać udział studenci i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe, a dla najlepszych uczniów dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską
 
Rejestracji do udziału w konkursie należy dokonać za pomocą strony internetowej kosciuszko.pk.edu.pl, w terminie do 22 marca br. W rywalizacji nie mogą brać udziału studenci kierunku historia oraz finaliści poprzednich edycji.
 
6 kwietnia br. odbędzie się I etap – test wiedzy on-line o patronie Politechniki Krakowskiej, złożony z 30 pytań zamkniętych. Do finałowego II etapu komisja konkursowa zakwalifikuje 10 osób, a więc pięcioro uczniów i pięcioro studentów. Wielki finał odbędzie się 24 kwietnia na terenie Politechniki Krakowskiej. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, a troje najlepszych uczniów otrzyma dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na PK.
 
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior. W komisji konkursowej zasiadają: prorektor ds. studenckich PK dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK, prof. dr hab. Michał Baczkowski (UJ), dr hab. Krzysztof Ślusarek (UJ), dr inż. arch. Krzysztof  Wielgus (PK), gen. bryg. rez. dr Bogdan Tworkowski, mgr Robert Springwald (wiceprezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie) i mgr Piotr Kapusta (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa).
 
Wszystkie szczegóły związane z konkursem (w tym wykaz literatury) na stronie: kosciuszko.pk.edu.pl
 
(bk)