POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI


ogłasza konkurs na stanowisko pracy


samodzielnego referenta technicznego / specjalisty


(w zależności od stażu pracy)


w Dziale Informatyzacji

 

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • monitorowanie i zarządzanie systemem Data Center PK w celu zapewnienie ciągłości działania;
 • konfiguracja urządzeń, systemów operacyjnych i usług;
 • monitorowanie i aktualizacja oprogramowania;
 • zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem;
 • administracja elementami systemu bezpieczeństwa IT na PK;
 • planowanie i regularne tworzenie kopii bezpieczeństwa danych;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie zarządzanej infrastruktury;
 • współpraca z zespołem Helpdesk przy złożonych problemach użytkowników;
 • wykonywanie, w ramach posiadanych kompetencji, innych prac wynikających z pracy działu, zleconych przez kierownika.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • przy wykształceniu średnim staż pracy: minimum 4 lata;
 • doświadczenie zawodowe: wymagane minimum 4-letnie doświadczenie w administrowaniu systemami serwerowymi Windows / Linux;
 • znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem opisów, instrukcji i specyfikacji technicznych;
 • bardzo dobra praktyczna znajomość protokołów i usług sieciowych;
 • biegła znajomość systemu Linux (preferowane RH i Centos);
 • umiejętność programowania w Bash, Perl, Python, SQL;
 • znajomość usług katalogowych LDAP, apache, nginx;
 • biegła znajomość specyfiki środowisk zwirtualizowanych VMware;
 • umiejętność instalacji i konfiguracji serwerów i urządzeń sieciowych (EMC, Dell, Fortigate, FortiWAF);
 • znajomość narzędzi do monitorowania systemów i aplikacji;
 • biegła znajomość systemów operacyjnych MS Windows Server, MS Exchange 2019;
 • biegła znajomość zarządzania usługami Active Directory w środowisku MS Windows Server 2019;
 • umiejętność diagnozowania i usuwania problemów systemowych oraz sieciowych;
 • zdolność analitycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność efektywnej współpracy w zespole, umiejętności interpersonalne i organizacyjne;
 • gotowość do aktualizacji i poszerzania wiedzy.


3. Dodatkowe wymagania:

 • sprawność w działaniu;
 • umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków;
 • systematyczność i dobra organizacja pracy;
 • umiejętność jasnego i logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • umiejętność pozyskiwania i analizowania informacji, dokładność i systematyczność, rzetelność, sumienność, kultura osobista.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 


Teczki z wymaganymi dokumentami należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK (ul. Warszawska 24, budynek WIL, I piętro, pok. 137, w godz. 9.00-13.00) z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego referenta technicznego / specjalisty nr 1 w Dziale Informatyzacji w terminie do dnia 30 września 2021 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK w terminie 18-29.10.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane po tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.