POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko pracy

 

samodzielnego referenta technicznego / specjalisty

 

(w zależności od stażu pracy)

 

w Dziale Informatyzacji

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • analiza potrzeb pracowników PK dotyczących funkcjonalności i potrzeb wdrażania nowych rozwiązań w systemie komputerowego wspomagania zarządzania uczelnią (HMS);
 • prowadzenie i monitorowanie zgłoszeń serwisowych u producenta oprogramowania;
 • informowanie użytkowników o zmianach lub nowych funkcjonalnościach w systemie komputerowego wspomagania zarządzania uczelnią (HMS);
 • wspieranie użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania;
 • monitorowanie, analiza, zgłaszanie usterek oprogramowania;
 • opieka / administrowanie wybranymi modułami systemów informatycznych;
 • samodzielne rozwiązywanie zaistniałych problemów związanych z obsługą informatyczną;
 • wykonywanie, w ramach posiadanych kompetencji, innych prac wynikających z zakresu zadań działu, zleconych przez kierownika.


2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • staż pracy: minimum 4 lata;
 • doświadczenie w administrowaniu systemami informatycznymi;
 • doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych lub obsłudze technicznej użytkowników;
 • zdolność analitycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów, łatwość w formułowaniu syntez i diagnoz;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • dokładność i systematyczność, dobra organizacja pracy;
 • gotowość do aktualizacji i poszerzania wiedzy.


3. Dodatkowe wymagania:

 • sprawność w działaniu;
 • umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków;
 • umiejętność efektywnej współpracy w zespole, umiejętności interpersonalne i organizacyjne;
 • umiejętność jasnego i logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, komunikatywność;
 • umiejętność pozyskiwania i analizowania informacji, rzetelność, sumienność, kultura osobista;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na uczelni wyższej;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 


Teczki z wymaganymi dokumentami należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK (ul. Warszawska 24, budynek WIL, I piętro, pok. 137, w godz. 9.00-13.00) z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego referenta technicznego / specjalisty nr 3 w Dziale Informatyzacji w terminie do dnia 29 października 2021 r.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK w terminie 22-26.11.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane po tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.