POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko pracy

 

samodzielny referent techniczny / specjalista

 

(w zależności od stażu pracy)

 

w Dziale Informatyzacji

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • administrowanie niektórymi systemami informatycznymi użytkowanymi przez jednostki PK (Propublico, Mathworks, elektroniczny system obiegu dokumentów);
 • prowadzenie weryfikacji potrzeb zgłaszanych przez pracowników PK dotyczących funkcjonalności i procesów w elektronicznym systemie obiegu dokumentów;
 • projektowanie, testowanie, uruchamianie oraz modyfikowanie procesów w elektronicznym systemie obiegu dokumentów;
 • wsparcie techniczne użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania;
 • prowadzenie audytu legalności oprogramowania w administracji centralnej;
 • administrowanie kontem PK na platformie ePUAP;
 • administrowanie systemem Microsoft Volume Licensing Service Center;
 • administracja serwerem ochrony antywirusowej oraz programem antywirusowym administracji centralnej PK;
 • samodzielne rozwiązywanie zaistniałych problemów związanych z obsługą informatyczną;
 • wykonywanie, w ramach posiadanych kompetencji, innych prac wynikających z zakresu zadań działu, zleconych przez kierownika.

 

2. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • przy wykształceniu średnim staż pracy: minimum 4 lata;
 • wymagane doświadczenie w administrowaniu systemami informatycznymi oraz we wdrażaniu systemów informatycznych lub obsłudze technicznej użytkowników, mile widziane doświadczenie w pracy na uczelni wyższej;
 • biegła znajomość systemów operacyjnych MS Windows;
 • znajomość systemów operacyjnych MS Windows Server;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • zdolność analitycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność szybkiego uczenia się, komunikatywność, zaangażowanie i odpowiedzialność;
 • umiejętność efektywnej współpracy w zespole, umiejętności interpersonalne;
 • gotowość do aktualizacji i poszerzania wiedzy;
 • znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem opisów, instrukcji i specyfikacji technicznych.


3. Dodatkowe wymagania:

 • sprawność w działaniu;
 • umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków;
 • systematyczność i dobra organizacja pracy;
 • umiejętność jasnego i logicznego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • umiejętność pozyskiwania i analizowania informacji, dokładność i systematyczność, rzetelność, sumienność, kultura osobista.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV;
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 


Teczki z wymaganymi dokumentami należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK (ul. Warszawska 24, budynek WIL, I piętro, pok. 137, w godz. 9.00-13.00) z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko samodzielnego referenta technicznego / specjalisty nr 4 w Dziale Informatyzacji w terminie do dnia 30 września 2021 r.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych PK w terminie 18-29.10.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane po tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.