09.03.2020 r. 

 

Od 1 marca 2020 r. w Pionie Prorektora ds. nauki w jednostce Rzecznik Akademicki (PN-2) specjalista rzecznik-mediator - dr Beata Janik udziela poufnej i nieformalnej pomocy w rozwiązywaniu konfliktów oraz przy rozpatrywaniu skarg/apelacji naukowców, w tym także kwestii dotyczących konfliktów między opiekunami naukowymi a początkującymi naukowcami, dotyczących realizacji prac badawczych oraz zatrudnienia

 Pomoc w ww. zakresie można uzyskać:

- wtorek w godz. 8:00 – 12:00

- czwartek w godz. 10:30 – 14:30

bud. WIL, I piętro, pokój 114 (sala konferencyjna)

 

Stanowisko rzecznika-mediatora zostało utworzone w ramach

Projektu „DROGA do DOSKONAŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia uczelni”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WND-POWR.03.05.00-00-Z214/18