Przy współpracy z Politechniką Krakowską powstał w Tarnowie nowoczesny ośrodek do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zajęć edukacyjnych z zakresu technologii wysokoenergooszczędnych i pasywnych - Poligon Energooszczędności.


Obiekt o powierzchni ponad 436 m2 mieści się na terenie Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Siewnej w Tarnowie. W skład kompleksu wchodzą m.in. hala ćwiczeniowa z podziałem na boksy szkoleniowe oraz zaplecze socjalno-administracyjne i sala audiowizualna.

9 kwietnia w uroczystym otwarciu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Małopolski z wicemarszałkiem województwa Romanem Ciepielą oraz zastępcą prezydenta Tarnowa Krystyną Latałą. Politechnikę Krakowską reprezentowali: rektor prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak oraz dr inż. arch. Bogdan Siedlecki.

Obiekty Poligonu zostały kompleksowo wyposażone m.in. w zestawy komputerowe z oprogramowaniem specjalistycznym i multimedialne wyposażenie sali audiowizualnej, zestaw do badań, montażu i demonstracji systemów odnawialnych źródeł energii, zintegrowane opomiarowanie badawczo-demonstracyjne oraz system badawczy wentylacji z odzyskiem ciepła.

Wartość inwestycji to prawie 2,3 mln zł. Dofinansowanie przekazane przez władze województwa z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 85% tej kwoty. Resztę dołożyło miasto.


Z tarnowskich laboratoriów korzystać będą pracownicy i studenci Politechniki Krakowskiej, uczniowie i słuchacze ZSB lub innych placówek kształcenia zawodowego, a także firmy i przedsiębiorstwa zainteresowane szkoleniem pracowników w zastosowaniach technologii i materiałów budownictwa pasywnego lub wysokoenergetycznego.


Poligon jest częścią większego projektu, w ramach którego w Krakowie powstaje Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego budowane przez Politechnikę Krakowską. W MLBE będą możliwe kompleksowe badania technologii i elementów budownictwa pasywnego. W pięciopiętrowym budynku o łącznej powierzchni ponad 1000 m2 zostanie utworzonych 14 stref klimatycznych i energetycznych, wyposażonych w ponad 3 tys. różnego rodzaju czujników. Budowa zakończy się jeszcze w tym roku. Koszt inwestycji to około 20 mln zł. Ponad 17 mln zł to dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dniu otwarcia Poligonu Energooszczędności podpisano w tarnowskim Ratuszu list intencyjny w sprawie zrównoważenia energetycznego na obszarze aglomeracji tarnowskiej. Sygnatariusze porozumienia to: Województwo Małopolskie, Gmina Miasto Tarnów, Gmina Wierzchosławice, Politechnika Krakowska, PWSZ w Tarnowie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Tauron Polska Energia S.A., MPEC S.A. w Tarnowie, Leier S.A, Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

 

Na zdjęciach, otwarcie Poligonu Energooszczędności oraz podpisanie listu intencyjnego w tarnowskim Ratuszu / fot. MCBE.