Drukuj
Utworzono: 11 marzec 2020 
 
 
Władze rektorskie Politechniki Krakowskiej zdecydowały o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktycznych na PK od dzisiaj, tj. od 11 marca 2020 r., od godz. 12.30. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych, Uniwersytecie III Wieku i w innych formach. Decyzja władz rektorskich PK wydana została w związku z zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków społeczności PK oraz w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne.
 

W związku z planowanym jeszcze dziś (11 marca br.) komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie akademików oraz zaleceniem KRASP dot. niepodejmowania do tego czasu działań w tym zakresie i zastosowania zaleceń zawartych w komunikacie GIS, szczegółowe zarządzenie Rektora PK w sprawie zawieszenia  zajęć dydaktycznych na PK oraz organizacji pracy jednostek uczelni w okresie zawieszenia zostanie opublikowane 12 marca br. w godzinach rannych.  

 

Zgodnie z przekazanym przez KRASP komunikatem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o automatycznym przedłużeniu okresu ważności legitymacji studenckich do 31 maja 2020 roku.

 

Władze PK zobowiązują studentów, doktorantów i pracowników uczelni do śledzenia strony internetowej PK oraz komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną.
 
ZARZĄDZENIE REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ  z 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2
 
Aktualizacja 2020-03-11 g. 15.45, 2020-03-12 g. 11.45, 2020-03-12 g. 17.30