W związku z Zarządzeniem Rektora PK nr 23 wszelkie sprawy w Szkole Doktorskiej PK załatwiane są on-line (dotyczy to doktorantów, pracowników i interesantów).