DOKTORZY HABILITOWANI
 
 
Wydział Architektury

1. Dr hab. inż. arch. Anna Bojęś-Białasik
Osiągnięcie naukowe: Piece i latryny. Z badań nad urządzeniami ogniowymi i sanitarnymi w klasztorach Małopolski
2. Dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec
Osiągnięcie naukowe: Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu
3. Dr hab. inż. arch. Barbara Stec
Osiągnięcie naukowe: O świetle we wnętrzu. Relacja między światłem słonecznym a architekturą w aspekcie atmosfery architektury
 
 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

1. Dr hab. inż. Krzysztof Tomczyk 
Osiągnięcie naukowe: Funkcje odwzorowujące maksymalne błędy generowane przez układy pomiarowe

 
Wydział Inżynierii Lądowej

1. Dr hab. inż. Sławomir Milewski
Osiągnięcie naukowe: cykl prac pt. „Rozwijanie odpowiednich kombinacji metod typu deterministycznego i stochastycznego do numerycznej analizy wybranych problemów termicznych i mechanicznych 
2. Dr hab. inż. Bogusław Zając
Osiągnięcie naukowe: Ścinane połączenia sztywne i podatne pracujące w podwyższonej temperaturze
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

1. Dr hab. Mariola Kędra
Osiągnięcie naukowe: Przepływ rzeczny w zlewni górskiej – wybrane aspekty i uwarunkowania 
2. Dr hab. Mikołaj Piniewski
Osiągnięcie naukowe: Makroskalowe analizy zasobów wodnych Polski w warunkach zmian klimatu
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

1. Dr hab. inż. Katarzyna Gorazda
Osiągnięcie naukowe: Czystsze innowacje w wytwarzaniu soli fosforowanych
 
 
Wydział Mechaniczny 

1. Dr hab. inż. Stanisław Młynarski
Osiągnięcie naukowe: Niezawodność i efektywność systemów transportu drogowego
2. Dr hab. inż. Damian Muniak
Osiągnięcie naukowe: Kształtowanie charakterystyk cieplnych grzejników w instalacjach ogrzewczych poprzez analizę i dobór parametrów zaworów regulacyjnych
3. Dr hab. inż. Artur Wójcik
Osiągnięcie naukowe: Modelowanie własności tribologicznych wybranych materiałów ziarnistych
 
 
 
DOKTORZY
 
 
Wydział Architektury
 
1. Dr inż. Laura Kochel
Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Kształtowanie krajobrazu miejskiego w opracowaniach planistycznych na przykładzie Berlina”
2. Dr inż. Roman Paruch
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak 
Tytuł dysertacji: „Strukturalne determinanty form architektonicznych współczesnych budynków wysokich”
3. Dr inż. arch. Wojciech Sumlet
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
Promotor pomocniczy: dr Zofia Łącała
Tytuł dysertacji: „Skala ludzka wnętrza urbanistycznego w wielorodzinnych osiedlach mieszkaniowych” 
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

1. Dr inż. Agnieszka Grela
Promotor: dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. Adam Jarząbek
Tytuł dysertacji: „Badanie zdolności usuwania fosforanów z wód drenarskich z zastosowaniem materiałów reaktywnych”
2. Dr inż. Justyna Kwaśny 
Promotor: dr hab. Wojciech Balcerzak
Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Kryłów
Tytuł dysertacji: „Zastosowanie wybranych modyfikowanych adsorbentów do usuwania siarkowodoru z fazy gazowej” 
 
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

1. Dr inż. Marek Moczyński
Promotor: dr hab. inż. Wiesław Sułkowski
Tytuł dysertacji: „Wpływ struktury poliuretanu na właściwości kompozytów poliuretanowo-gumowych”
 
 
Wydział Mechaniczny 

1. Dr inż. Karol Kaczmarski
Promotor: dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Marcin Trojan, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Modelowanie nagrzewania rurociągu łączącego kocioł z turbiną – zagadnienia bezpośrednie i odwrotne” 
2. Dr inż. Kinga Korniejenko
Promotor: dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Wpływ krótkich włókien na właściwości kompozytów z osnową geopolimerową”
3. Dr inż. Barbara Kozub 
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Promotor pomocniczy: dr inż. Aneta Szewczyk-Nykiel
Tytuł dysertacji: „Wpływ cząstek nanografitu na proces spiekania i właściwości spiekanej AISI 316L”