02.04.2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 30 z dnia 31.03.2020 r. termin składania wniosków o przyznanie nagród Rektora PK zostaje przesunięty na 30.04.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.05.2020 r.