Informacje dotyczące doktoratu wdrożeniowego (DW) podano w zakładce Doktorat wdrożeniowy. Szczegóły na temat wykonania DW można uzyskać w Szkole Doktorskiej PK.

Nowy termin składania wniosków: od 30 kwietnia do 15 czerwca 2020 r. Stosowna informacja jest zamieszczona na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_03/604e08296a7473d36144b662952dc28d.pdf