Informacja o kredytach studenckich

 


Przepisy, które regulują zasady ubiegania się o kredyt lub pożyczkę studencką:
 

  1. Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich (Dziennik Ustaw 2017 r. poz. 357)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dziennik Ustaw 2017 r. poz. 1905)
  3. Zarządzenie nr 77 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego/drugiego stopnia, tworzonych w celu ubiegania się przez absolwenta o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego

 

Składanie wniosków o kredyt studencki

 

Wniosek o udzielenie kredytu składa się w oddziale banku wybranego przez studenta.
Okres składania wniosków w roku 2018 od 15 lipca do 20 października.

 

 

Szczegółowych informacji na temat poręczeń udzielają banki kredytujące.

 

O KREDYT MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ RÓWNIEŻ KANDYDACI NA STUDIA, KTÓRZY ROZPOCZNĄ JE OD PAŹDZIKERNIKA BR. BANK BĘDZIE MÓGŁ ROZPATRYWAĆ WNIOSKI OSÓB POSIADAJĄCYCH DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRZYJĘCIE NA STUDIA LUB UDZIAŁ W REKRUTACJI NA STUDIA, A ZAWARCIE UMOWY O KREDYT BĘDZIE MOŻLIWE PO UZYSKANIU STATUSU STUDENTA.


„ZAŚWIADCZENIE O ODBYWANIU STUDIÓW” STUDENT ODBIERA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU, NA KTÓRYM ODBYWA KSZTAŁCENIE, PO WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONYM ZAPOTRZEBOWANIU NA TEN DRUK.

 


Informacje w sprawie kredytów i pożyczek studenckich można uzyskać również w Dziale Spraw Studenckich (budynek WIL, I piętro, pokój 121) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę MNiSW pod adres:

 

https://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2018-2019.html

 

 

UMORZENIA KREDYTÓW STUDENCKICH

 

zasady