W BIP PK ukazało się ZARZĄDZENIE NR 39 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 28 kwietnia 2020 r. znak R.0201.47.2020  zmieniające organizację roku akademickiego 2019/20. Zgodnie z zarządzeniem, w dniach zaplanowanych wcześniej jako wolne od zajęć dydaktycznych, tj. 29 i 30 kwietnia 2020 r. oraz 12 maja 2020 r. odbywają się zajęcia dydaktyczne prowadzone zdalnie.