JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA I AKREDYTACJE

 

 

Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia jest priorytetowym celem w strategii rozwoju Politechniki Krakowskiej, realizowanej przez władze uczelni i wydziałów. W trosce o stałe zapewnianie i utrzymanie wysokiej jakości kształcenia na Politechnice Krakowskiej prowadzony jest Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. Jakość kształcenia na Politechnice Krakowskiej podlega ocenom przez instytucje krajowe i zagraniczne.

 

 

1. Akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA):

 

PKA jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań PKA są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości.

 

PKA przeprowadza cykliczną ocenę jakości kształcenia na kierunkach studiów (ocena programowa).


Pozytywną ocenę programową PKA posiadają kierunki studiów na PK:

 

Ponadto, kierunek studiów architektura prowadzony na Wydziale Architektury otrzymał Certyfikat Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategorii „Doskonały kierunek doskonałość w kształceniu”.

 

Kierunek studiów budownictwo prowadzony na Wydziale Inżynierii Lądowej otrzymał Certyfikat Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.

 

 

Raporty samooceny:

 

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie PKA: https://www.pka.edu.pl/

 

 

2. Akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT):

 

KAUT jest komisją środowiskową działającą na rzecz podnoszenia jakości kształcenia polskich uczelni technicznych.

 

Kierunek studiów architektura posiada akredytacje KAUT.

 

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie KAUT: http://www.kaut.agh.edu.pl/

 

 

3. Akredytacje Royal Institute of British Architects (RIBA):

 

RIBA to prestiżowa, renomowana organizacja o uznanym statusie międzynarodowym, akredytująca uczelnie architektoniczne. Kierunek studiów architektura prowadzony na Wydziale Architektury PK posiada akredytację RIBA.

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie RIBA: https://www.architecture.com/

 

 

4. Akredytacje International Federation of Landscape Architecture (IFLA):

 

IFLA to opiniotwórcze stowarzyszenie międzynarodowe zrzeszające architektów krajobrazu. Kierunek studiów architektura krajobrazu prowadzony na Wydziale Architektury PK jako pierwszy w Polsce uzyskał akredytację IFLA.

 

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie IFLA: https://www.iflaworld.com/