– Wierzymy w ludzi i w nich inwestujemy – stworzyliśmy program wsparcia liderów naukowych wśród pracowników. W ostatnim czasie zaowocowało to zdobyciem finansowania na dwa duże projekty ze środków europejskich, w tym z prestiżowego programu Horyzont 2020. Mamy też nowy program stypendialny dla najlepszych maturzystów i studentów I roku. Nasze najbliższe plany to duże inwestycje infrastrukturalne powiedział w jubileuszowym wydaniu „Rzeczpospolitej”, najbardziej opiniotwórczego polskiego dziennika rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior.

 


W rozmowie redaktor Agnieszki Usiarczyk z rektorem PK poruszono także tematy: 75-letniego dorobku uczelni, zaangażowania politechnicznych ekspertów w życie społeczne i gospodarcze Małopolski i kraju, zmian, które PK przeszła w ostatnim czasie, planów dalszego rozwoju, nowoczesnych narzędzi kształcenia i prowadzenia badań, a także ostatniego czasu pandemii koronawirusa i tegorocznego jubileuszu 75-lecia PK.

 

Politechnika rektor