5 czerwca br. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zawarł z firmą budowlaną Mota-Engil Central Europe S.A., która specjalizuje się w budownictwie drogowo-mostowym, kubaturowym, kolejowym oraz elektroenergetycznym, porozumienie w sprawie stypendium dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku budownictwo. Oprócz finansowego wsparcia, żacy z PK otrzymają też gwarancję zatrudnienia w przedsiębiorstwie po obronieniu pracy magisterskiej. 
 
PlakatStypendium Mota-Engil Central Europe jest przeznaczone dla studentów dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku budownictwo, w specjalnościach: Budownictwo hydrotechniczne i geotechnika, Technologia i organizacja budownictwa, Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Drogi, ulice i autostrady, Budowle - informacja i modelowanie, Mosty i budowle podziemne. Wysokość miesięcznego wsparcia to 700 złotych. Stypendyści zostaną wyłonieni w procesie kwalifikacyjnym przeprowadzanym przez Mota-Engil Central Europe.
 
Na mocy zawartego porozumienia, beneficjenci otrzymają gwarancję zatrudnienia w firmie. Po obronie dyplomu magisterskiego zostanie podpisana z nimi umowa o pracę na rok. W okresie pobierania przez studentów PK stypendium, Mota-Engil Central Europe zorganizuje specjalne szkolenia, a tematy ich prac dyplomowych będą związane z zagadnieniami dotyczącymi konkretnego stanowiska pracy w przedsiębiorstwie. 
 
Porozumienie podpisane przez Politechnikę Krakowską i Mota-Engil Central Europe S.A. wieńczy kilkuletnią współpracę i równocześnie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży budowlanej na nowych specjalistów. Warto podkreślić, że to nie pierwsza taka umowa pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej a otoczeniem biznesowym. W 2018 r. WIL podpisał porozumienia z siedmioma firmami branży kolejowej (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., Budimex S.A., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o., Grupa ZUE S.A., STRABAG Sp. z o.o., Track Tec S.A.) w sprawie stypendiów fundowanych dla studentów drugiego i trzeciego semestru studiów II stopnia kierunku budownictwo w specjalnościach związanych z kolejnictwem. Zgodnie ze stosownymi zapisami, każdy ze stypendystów otrzymuje 1000 złotych miesięcznie, a dodatkowo może odbyć staż i praktykę w jednej z firm. Po zakończeniu studiów zyskuje możliwość zdobycia zatrudnienia.
 
Międzynarodowa Grupa Mota-Engil została utworzona w 1946 r. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budownictwa i zarządzania infrastrukturą w sektorach: inżynierii i budowy, środowiska i usług środowiskowych, koncesji transportowych, projektów energetycznych i górnictwa. Mota-Engil Central Europe jest jednym z największych Generalnych Wykonawców na polskim rynku budowlanym. Firma posiada szeroki wachlarz usług budowlanych. W ciągu swojej działalności w Polsce uczestniczyła w budowie autostrad oraz dróg ekspresowych. Ma w dorobku liczne kompleksy mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, stacje elektroenergetyczne, a także projekt zrealizowany w formule PPP – parking podziemny pod placem Nowy Targ we Wrocławiu. Jest również właścicielem prężnie prosperującej kopalni granitu w Górce Sobockiej. 
 
 
(bk)