18 czerwca br. rozpoczyna się tygodniowy Hackathon BalticSatApps – (nie)ziemskie wyzwania, którego współorganizatorami są pracownicy Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Uczestnicy wydarzenia odbywającego się w całości on-line będą szukać rozwiązań dla jednego z 5 sektorów dotyczących przetwarzania danych satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego. Hackathon potrwa do 24 czerwca. 
 
Plakat W maratonie projektowania biorą udział zarejestrowane drużyny. Każda z nich zostanie zapoznana z dostępną technologią i sposobem pozyskiwania zdjęć satelitarnych. Będzie też mogła codziennie uczestniczyć w warsztatach z ekspertami, a także wirtualnych spotkaniach z mentorami. Dla zwycięzców hackathonu przewidziano nagrody finansowe, a także rzeczowe. Zespół, który wygra otrzyma 3000 zł. Zdobywcy drugiego miejsca mogą liczyć na 2000 zł, a trzeciego – 1000 zł.
 
Celem intelektualnych zmagań jest znalezienie rozwiązań dotyczących przetwarzania danych satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego. Chodzi o 5 sektorów: gospodarowanie zasobami wodnymi, automatyczna ekstrakcja obiektów ze zobrazowań satelitarnych, teledetekcja w rolnictwie, monitoring jakości powietrza w kontekście poprawy poziomu życia, teledetekcja w czasie niemal rzeczywistym. 
 
Hackathon organizowany jest w ramach współrealizowanego przez PK projektu „BalticSatApps”. Inicjatywa służy przyspieszeniu wprowadzania na rynek usług opartych o dostęp i przetwarzanie danych satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego, poprzez wykorzystanie potrzeb i wyzwań społecznych oraz akceleracji nowych startupów. Rezultatem przedsięwzięcia będzie udoskonalenie wiedzy i dostępu do danych, dostarczonych przez program Copernicus (program obserwacji Ziemi realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną), a także zwiększenie świadomości, popytu i innowacyjności w obszarze danych satelitarnych. Prace nad projektem „BalticSatApps” prowadzą: Politechnika Krakowska, Krakowski Park Technologiczny oraz Instytut Geodezji i Kartografii wraz z krajami regionu Morza Bałtyckiego – Finlandii, Szwecji, Estonii, Rosji.
 
Więcej informacji o hackathonie i projekcie „BalticSatApps”: balticsatapps.pl
 
(bk)