Drukuj
 
 
43 studentów I roku ze wszystkich kierunków studiów na 8 wydziałach Politechniki Krakowskiej zostało laureatami specjalnego programu pn. „Student Lider pierwszego roku”. Liderzy otrzymali finansowane wsparcie w wysokości 1 tys. złotych. Specjalne stypendium dedykowane jest osobom, które osiągnęły najlepsze wyniki w rekrutacji na studia, a także laureatom I stopnia konkursu „O Złoty Indeks PK”.  Tegoroczni maturzyści również będą mieć okazję, by dzięki wynikom osiągniętym podczas rekrutacji na Politechnikę Krakowską, zdobyć na I roku studiów tytuł Lidera i wsparcie pieniężne. Program dla liderów  będzie kontynuowany. 
 
Liderzy pierwszego rokuOgromnie cieszy fakt, że studentami Politechniki Krakowskiej zostają najlepsi absolwenci szkół średnich w kraju. Wskazują na to wyniki kandydatów osiągane w procesie rekrutacji oraz ogromna wiedza osób biorących udział w rywalizacji o „Złoty Indeks PK” – mówi rektor Politechniki, prof. Jan Kazior. – Chcieliśmy nagrodzić tych studentów, którzy wyróżnili się już na początku swojej przygody z Politechniką Krakowską i dlatego w 2019 r. zdecydowaliśmy się na uruchomienie programu „Student Lider pierwszego roku”
 
O specjalne stypendium od rektora PK mogli starać studenci I roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali pełną rejestrację na kolejny semestr, a ich wynik w rekrutacji na studia był wysoki (nie niższy niż 150 punktów). Szansę na nagrodę otrzymali także laureaci I stopnia konkursu „O Złoty Indeks PK”, organizowanego w dwóch dyscyplinach – matematyce i chemii. Finaliści zmagań zdobywają dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej (za wyjątkiem Wydziału Architektury oraz kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). 
 
By móc powalczyć o tytuł Lidera, studenci składali w dziekanatach swoich wydziałów wniosek. W przypadku, gdy kilku obecnych żaków zdobyło taką samą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/20, dodatkowym kryterium była średnia ważona ocen uzyskana w pierwszym semestrze, obliczona zgodnie z obowiązującym na PK Regulaminem studiów. Na podstawie tych kryteriów wyłoniono 43 Liderów pierwszego roku studiów: 
 
Wydział Architektury
 
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 
Wydział Inżynierii Lądowej
 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 
Wydział Mechaniczny
 
Tegoroczni maturzyści również będą mieć okazję, by dzięki wynikom osiągniętym podczas rekrutacji na Politechnikę Krakowską, zdobyć na I roku tytuł Lidera i wsparcie pieniężne. Jak zapowiada rektor, rozpoczęty w ubiegłym roku program „Student Lider” będzie kontynuowany.  
 
(bk)