29.06.2020 r.

Rada Doskonałości Naukowej informuje, że w dniu 23 czerwca br. w dzienniku ustaw została opublikowana ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Zgodnie z wprowadzoną ustawą, zostały wprowadzone zmiany w przepisach dot,. postępowań awansowych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie RDN (link)