W zakładce NAWA znajdują się informacje dotyczące naborów do programów finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.