Osoby zainteresowane podwyższeniem stypendium doktoranckiego w SD PK zgodnie z zasadami podwyższenia stypendium doktoranckiego w SD PK na podstawie osiągnięć doktoranta mogą składać wniosek w terminie 2-10 października 2020 r. w sekretariacie Szkoły Doktorskiej PK (WIŚiE pok. 29) w godz. 9.00 - 13.00.