Sprawozdanie z działalności naukowej do oceny rocznej doktoranta Szkoły Doktorskiej PK za rok akademicki 2019/2020 należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej PK (WIŚiE pok. 29) w terminie 7-18 września 2020 r. w godz. 9.00 - 13.00.

Przyjmowane będą tylko kompletne formularze - z podpisem/podpisami Promotora/Promotorów, ale bez zatwierdzenia przez Przedstawiciela dyscypliny i Dyrektora SD PK