Zasady rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK, uchwalonym przez Senat PK w dniu 24 marca 2021 r.