Drukuj
 
 
Mgr Emilia Hola, doktorantka w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK oraz mgr inż. Krzysztof Adam Ostrowski z Katedry Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych na Wydziale Inżynierii Lądowej zostali laureatami drugiej edycji Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). O udział w programie mogły ubiegać się osoby przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki. Dzięki stypendium, badania w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych będzie mogło prowadzić 66 najlepszych doktorantów z całej Polski. 
 
K1 logo dopuszcz wers podstawowa PL RGB 02
 
Celem Programu im. Iwanowskiej jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów. Wnioski w drugiej edycji złożyło 228 osób. Spośród 66 laureatów największą grupę stanowią badacze nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych oraz medycznych. Z kolei największą popularnością wśród doktorantów cieszą się wyjazdy naukowe do Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Danii i Francji. Program NAWA zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek laureata oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun. Pobyt za granicą trwa od 3 do 12 miesięcy. 
 
 
Jedną z laureatek Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej została mgr Emilia Hola – doktorantka z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Stypendystka jest absolwentką chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie reakcjami fotopolimeryzacji oraz badaniami nowych systemów inicjujących do tych procesów. Otrzymane stypendium pozwoli jej realizować badania w The Mulhouse Materials Science Institute we Francji. 
 
 
Natomiast mgr inż. Krzysztof Adam Ostrowski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Inżynierii Lądowej, a jego badania dotyczą technologii specjalnych betonów samozagęszczalnych, wzmacniania konstrukcji inżynierskich przy użyciu materiałów kompozytowych oraz tunelarstwa. Stypendium pozwoli mu na prowadzenie badań na prestiżowym Universidade NOVA de Lisboa w Portugali.  
 
W pierwszej edycji Programu im. Iwanowskiej stypendium na zagraniczny wyjazd otrzymała mgr inż. Svitlana Sovinska – również doktorantka z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Dzięki finansowemu wsparciu mogła pojechać do Niemiec na Münster University of Applied Sciences, by prowadzić badania nanomateriałów półprzewodnikowych do zastosowań w optoelektronice oraz fotowoltaice. 
 
Wyniki naboru drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej znajdują się na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/spelniamy-naukowe-marzenia-wyniki-drugiej-edycji-programu-im-iwanowskiej
 
 
(bk)