Mgr inż. Agnieszka Żyra z Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej została wybrana sekretarzem Zarządu Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców na kadencję 2020/2021.

 

a zyra fotoW dniach 24-25 lipca br. członkowie Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców zebrali się na corocznym walnym zgromadzeniu, podczas którego wybrali nową radę administracyjną na lata 2020-2021. W zarządzie znalazły się trzy Polki: mgr Beata Zwierzyńska z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (wiceprzewodnicząca), mgr inż. Agnieszka Żyra z Politechniki Krakowskiej (sekretarz) oraz mgr inż. Katarzyna Turoń z Politechniki Śląskiej (członkini Zarządu). Na czele Rady stanęła Giulia Malaguarnera z Università di Catania we Włoszech. Po raz pierwszy w historii obrady oraz poprzedzająca je konferencja odbyły się całkowicie zdalnie. 

 

Europejska Rada Doktorantów i Młodszych Naukowców (EURODOC) to istniejąca od 2005 roku międzynarodowa federacja, która zrzesza doktorantów i młodych naukowców z krajów Unii Europejskiej i Rady Europy. Do zadań Rady należy reprezentowanie interesów młodych naukowców w dziedzinie edukacji, badań i rozwoju zawodowego. ERODOC monitoruje sytuację początkujących naukowców pod względem mobilności, warunków pracy, możliwości zatrudnienia i wyboru krariery oraz pracuje nad polepszeniem programów studiów doktoranckich i szkolnictwa wyższego w Europie.

 

Pani Agnieszka Żyra ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku inżynieria produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej i obecnie jest doktorantką w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego. Jest także pracownikiem dydaktycznym Wydziału na stanowisku asystenta w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych. W swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami związanymi z niekonwencjonalnymi technikami obróbki, szczególnie obróbką elektroerozyjną.

 

(JS)
 
 
Na zdjęciu: mgr inż. Agnieszka Żyra / fot. materiały własne