Aleksandra Sierakowska i Patryk Szymaszek z Politechniki Krakowskiej zostali laureatami IX edycji konkursu w ramach programu Diamentowy Grant, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku na finansowanie studenckich projektów przeznaczono 14 milionów złotych. 
 
LOGO MNiSW
 
Program Diamentowy Grant skierowany jest do wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. Maksymalna wysokość finansowego wsparcia na realizację pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy, może wynieść nawet 220 tys. zł. 
 
W IX edycji konkursu, Diamentowy Grant zdobyło 69 studentów. Laureaci zostali wyłonieni spośród 173 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. Tym samym grono laureatów zwiększyło się do 758 osób. W tym roku minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek przyznał ok. 14 milionów zł na finansowanie studenckich projektów.
 
Inż. Aleksandra Sierakowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej otrzymała w ramach programu 220 tys. zł na realizację projektu pn. „Synteza i badanie właściwości nowych, zaawansowanych biomateriałów przewodzących do zastosowań w regeneracji uszkodzeń tkanki nerwowej”. Grant w wysokości 220 tys. zł trafił również do inż. Patryka Szymaszka (WIiTCh). Dofinansowanie z MNiSW pozwoli mu prowadzić badania naukowe pn. „Projektowanie i synteza nowych sensorów luminescencyjnych oraz ich fotochemiczne badania potencjalnej przydatności do selektywnego i wielofunkcyjnego zastosowania w diagnostyce molekularnej”. 
 
Wykaz laureatów IX edycji programu Diamentowy Grant dostępny jest na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowe-granty-przyznane
 
(bk)