24 sierpnia rozpoczęła się druga tura rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na Politechnikę Krakowską. Kandydaci mogą rejestrować się na większość kierunków oferowanych przez PK (poza architekturą i inżynierią wzornictwa przemysłowego). Od 19 sierpnia do 22 września prowadzona jest także rejestracja na architekturę krajobrazu. W drugiej turze mogą brać udział osoby, które już próbowały swoich sił w pierwszej oraz pozostali kandydaci, zaczynający rekrutację na Politechnikę od tego etapu. 
 
Rekrutacja na PKKandydaci przystępujący do drugiej tury rekrutacji mają do 10 września czas na dokonanie elektronicznej rejestracji na wybrane kierunki studiów, a także uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Aplikujący mogą dokonać rejestracji na dwa podstawowe kierunki studiów (na każdy obowiązuje oddzielna opłata rekrutacyjna – 85 zł). Oprócz kierunku podstawowego można – w ramach jednej opłaty – wybrać kierunek alternatywny prowadzony na tym samym wydziale i w takiej samej formie. Kandydaci, którzy walczą o przyjęcie na kierunki międzywydziałowe, a więc gospodarkę przestrzenną i inżynierię czystego powietrza, mają prawo do wyboru kierunku alternatywnego spośród oferty Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki i Wydziału Inżynierii Lądowej. Ponadto, jeśli rekrutują się na gospodarkę przestrzenną mogą jako alternatywę wskazać inżynierię czystego powietrza i odwrotnie – rekrutujący się na inżynierię czystego powietrza alternatywnie wybrać gospodarkę przestrzenną
 
Przed przystąpieniem do rejestracji w systemie rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej należy przygotować numer PESEL, kolorową fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz kartkę do zapisania danych dostępowych. Po dokonaniu rejestracji wyświetli się numer identyfikacyjny (UID) oraz hasło, które umożliwiają kandydatowi logowanie w systemie.
 
Rekrutacja na PKDruga tura rekrutacji jest nie tylko szansą dla nowych kandydatów, ale również dla tych, którym zabrakło szczęścia w pierwszej. Jeżeli zostali zakwalifikowani do udziału w drugiej turze przez wydziałowe komisje rekrutacyjne i w systemie rekrutacyjnym wyrazili zgodę na udział w niej, wówczas piłka pozostaje w grze – w dalszym ciągu walczą o dostanie się na wybrane wcześniej studia. Z kolei uczestnicy pierwszej tury chcący wybrać teraz inne kierunki niż w pierwszej turze, muszą poczekać na tę możliwość do 29 sierpnia. Do 10 września mają czas, by zarejestrować się na nowo wybrany kierunek.
 
Wyniki drugiej tury rekrutacyjnej zostaną ogłoszone 14 września, zaś wpisu na listę studentów będzie można dokonać w dniach 15-18 września. Ze względu na epidemię COVID-19, w tym roku została uruchomiona możliwość przekazania dokumentów drogą elektroniczną. Ogłoszenie list studentów nastąpi 21 września. Politechnika Krakowska planuje też trzeci nabór – między 23 a 25 września. 
 
Rekrutacja na PKWszyscy zainteresowani studiami na architekturze krajobrazu do 22 września mają czas na elektroniczną rejestrację oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej – 150 zł. Składanie portfolio (jedno z kryteriów rekrutacyjnych na ten kierunek) w wersji elektronicznej przewidziano w dniach 21-23 września. Ogłoszenie wyników jego oceny zaplanowano na 24 września, natomiast 25 września ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów. Wpisu kandydaci będą mogli dokonać 29 września. Lista studentów zostanie ogłoszona 30 września. 
 
 
W pierwszej turze rekrutacji na Politechnikę Krakowską największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się: informatyka, budownictwo w j. polskim lub angielskim, architektura w j. polskim lub angielskim (tylko jedna tura – rekrutacja zakończona), informatyka stosowana, automatyka i robotyka, gospodarka przestrzenna, elektrotechnika i automatyka – jedna z nowości dydaktycznych. Przypomnijmy, że wśród nowych kierunków w ofercie PK na rok akademicki 2020/21 znalazły się też geoinformatyka i matematyka stosowana. Pełna oferta w Portalu Rekrutacyjnym: rekrutacja.pk.edu.pl
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych