Zmianie uległ harmonogram rekrutacji - z nowym można zapoznać się w zakładce "Etapy i harmonogram".