frontDziś ruszyła trzecia tura rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Jest krótsza niż poprzednie. Kandydaci mogą dokonać elektronicznej rejestracji na studia do 25 września. Szansę na zostanie studentami PK mają zarówno osoby, które wzięły udział w poprzedniej turze, jak i te, które nie rejestrowały się do tej pory.
 
W ramach trzeciej tury naboru na studia stacjonarne I stopnia, kandydaci mogą wybrać kierunki: elektrotechnika i automatyka, inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały, budownictwo, budownictwo w języku angielskim, transport, geoinformatyka, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, inżynieria czystego powietrzabiotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, informatyka stosowana, mechanika i budowa maszyn, mechanika i budowa maszyn w języku angielskim, systemy i urządzenia przemysłowe.
 
Rejestracji w systemie rekrutacyjnym można dokonać w dniach 23-25 września. Do 25 września należy też wnieść opłatę rekrutacyjną – 85 zł. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów nastąpi 28 września, a wpisu będzie można dokonać od 28 września (od godz. 12.00) do 30 września (do godz. 12.00). Wyniki trzeciej tury rekrutacji zostaną ogłoszone 30 września. Kandydaci, którzy 30 września otrzymają wyniki matury poprawkowej, również mają szansę, by wziąć udział w rekrutacji na PK. Powinni do 25 września dokonać elektronicznej rejestracji i skontaktować się z właściwą Wydziałową Komisją Rekrutacyjną, aby poinformować, że wyniki ich egzaminu dojrzałości zostaną uzupełnione 30 września. 
 
Tabela z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w trzeciej turze dostępna jest na Portalu Rekrutacyjnym PK
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych