Zarządzenie nr 104 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.