Z okazji inauguracji roku akademickiego 2020/2021 Politechnika Krakowska otrzymała gratulacje i życzenia, które nadesłali (poniższa lista będzie na bieżąco aktualizowana): 
 
Wojciech Murdzek – minister nauki i szkolnictwa wyższego 

Krzysztof Kozik – poseł na Sejm RP

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Dr. inż. Wojciech Kamieniecki – dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr Grażyna Żebrowska – dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 
abp Marek Jędraszewski – arcybiskup metropolita krakowski
 
Anne Schmidt-Riou – konsul generalna Francji w Krakowie, zastępca dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce
 
Paweł Włodarczyk – konsul honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie

St. bryg. mgr inż. Paweł Knapik – komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Mł. insp. Zbigniew Nowak – komendant miejski Policji w Krakowie
 
Roman Ciepiela – prezydent Tarnowa

Piotr Przytocki – prezydent Krosna

Prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 
Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ – rektor Akademii Ignatianum w Krakowie
 
Prof. dr hab. Jacek Popiel – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 
Dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 
Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII – rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Marek Adamski – rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 
Prof. dr hab. Sławomir Bukowski – rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 
 
Prof. dr hab. Stanisław Głuszek – rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej
 
Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. Politechniki Koszalińskiej – rektor Politechniki Koszalińskiej
 
dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz – rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 
Andrzej M. Kucharski – prezes zarządu Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna
 
Tomasz Zjawiony – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach