Na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej w Czyżynach ruszyła dziś (w środę, 7 października 2020 r.) budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. To strategiczne dla uczelni, ale też Krakowa i Małopolski, centrum badań służące m.in. walce ze smogiem i poprawie jakości powietrza. Symbolicznego wbicia łopaty pod budowę dokonali rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i Andrzej Duda, prezes firmy Polbau Sp. z o.o., wykonawcy prac budowlanych. Budowa laboratorium ma się zakończyć do połowy 2022 r. Całkowita wartość projektu to ponad 24,6 ml zł, z czego 17,7 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 
 
budowa1 Nowe laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej powstanie na terenie kampusu Politechniki w Czyżynach przy al. Jana Pawła II 37. Będą tu prowadzone badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania inżynierskie. Wśród najważniejszych realizowanych tematów badawczych, oprócz tych związanych z oddziaływaniem wiatru w miastach, transportem zanieczyszczeń i sposobami dynamicznego wpływania na redukcję smogu, będą także problemy inżynierii wiatrowej, energetyki wiatrowej, wpływów środowiskowych na budowle i ludzi, aerodynamiki i dynamiki budynków, w tym badania obiektów budowlanych i konstrukcyjnych, narażonych na oddziaływanie wiatru i obciążenia śniegiem. – To strategiczne tematy badawcze dla naukowców i studentów z kilku wydziałów Politechniki, ale też niezwykle ważne tematy dlabudowa2 mieszkańców Krakowa i Małopolski. Wszyscy chcemy przecież żyć w zdrowym i przyjaznym środowisku, oddychać czystym powietrzem. W nowym laboratorium nasi naukowcy będą szukać rozwiązań i odpowiedzi na najpilniejsze problemy miast i regionów i wspierać je w zrównoważonym rozwoju – podkreśla rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.

 

Wyniki badań prowadzonych w Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej PK dostarczą planistom i projektantom oraz szeroko rozumianemu rynkowi budowlanemu wiedzy, przydatnej do projektowania nowych osiedli lub modernizacji istniejących czy wznoszenia nowych budynków (zwłaszcza wysokich). Posłużą także jednostkom samorządów (miast, gmin, powiatów, województw) do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i formułowania innych uwarunkowań formalno-przestrzennych dla rozwoju obszarów zurbanizowanych. Na podstawie wyników prowadzonych w LAŚ badań można będzie m.in. ocenić efektywność proponowanych rozwiązań, już na wczesnym etapie procesu decyzyjnego w wymiarze programowym, planistycznym i projektowym.
 
LAS wizualizacjaW budynku laboratorium na powierzchni 1665,32 m2 zaprojektowano m.in. dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów oraz elementów infrastruktury technicznej, kształtujących parametry napływającego powietrza. Każda z przestrzeni pomiarowych w tunelach będzie mieć wysokość dochodzącą do 4 m, natomiast planowane wymiary w rzucie tuneli wynoszą odpowiednio 10 m x 24 m długości dla większego oraz 8 m x 21 m dla mniejszego tunelu. To zapewni naukowcom PK znaczącą poprawę warunków i możliwości badawczych w porównaniu do tych, którymi dysponuje teraz Laboratorium Inżynierii Wiatrowej (LIW) PK z obecnym tunelem wiatrowym.
 

W uroczystym przekazaniu placu budowy i rozpoczęciu inwestycji udział wzięli m.in. rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, koordynatorzy projektu LAŚ prof. Andrzej Flaga i dr inż. Łukasz Flaga z LIW PK, byli rektorzy uczelni prof. Jan Kazior i prof. Kazimierz Furtak, kanclerz uczelni Leszek Bednarz, pracownicy PK odpowiedzialni za przygotowanie projektu LAŚ oraz przedstawiciele firmy Polbau, generalnego wykonawcy inwestycji z prezesem Andrzejem Dudą na czele.

 

 Przekazanie placu pod budowę Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej 

 

 

 

Polbau Sp. z o.o., wygrała przetarg na realizację – w terminie do 30 czerwca 2022 r. – prac budowlanych o wartości 14,6 mln zł. Całkowita wartość projektu LAŚ to ponad 24,6 ml zł, z czego 17,7 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, przekazane Politechnice przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Pozostała część to środki własne uczelni.

 
(mas)

 

 

 

 

 

Na zdjęciach, 1) otwarcie budowy LAŚ, od lewej: prof. Jan Kazior (rektor PK w kadencji 2016-2020), prof. Andrzej Flaga, dr inż. Łukasz Flaga, rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz, prezes Polbau Sp. z o.o. Andrzej Duda, dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK; 2) symboliczne wbicie łopaty przez rektora PK / fot. Joanna Skowrońska; wizualizacja budynku LAŚ / materiały PK