Inauguracja roku akademickiego 2020/2021
Szkoły Doktorskiej PK
odbędzie się 14 października 2020 roku (środa) o godzinie 15.00

 

Z uwagi na restrykcje COVID-19 uroczystość będzie transmitowana online na stronie internetowej SD PK oraz na kanale YouTube PK.

 

Program Uroczystości:
"Gaude Mater Polonia"
Otwarcie uroczystości przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK dr hab. inż. Małgorzatę Cimochowicz-Rybicką, prof. PK
Wystąpienie JM Rektora PK
Ślubowanie doktorantów Szkoły Doktorskiej PK
Hymn "Gaudeamus"
Wykład inauguracyjny dr hab. inż. arch. Kingi Racoń – Leja, prof. PK pt.: "Współczesna perspektywa odbudowy miast polskich po II wojnie światowej"
Zakończenie uroczystości