SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

od 1 października 2020 r.
do 28 lutego 2021 r.

od 1 marca do 30 września 2021 r.

1. okresy zajęć dydaktycznych:

1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 30 października 2020 r.

od 3 listopada do 10 listopada 2020 r.

od 12 listopada do 22 grudnia 2020 r.

od 4 stycznia do 5 stycznia 2021 r.

od 7 stycznia do 31 stycznia 2021 r.

od 1 marca do 23 marca 2021 r.

od 25 marca do 31 marca 2021 r.

od 7 kwietnia do 28 kwietnia 2021 r.

od 4 maja do 11 maja 2021 r.

od 13 maja do 22 maja 2021 r.

od 24 maja do 2 czerwca 2021 r.

od 5 czerwca do 20 czerwca 2021 r.

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

od 31 października do 2 listopada 2020 r.
(Święto Wszystkich Świętych)

11 listopada 2020 r. (Narodowe Święto Niepodległości)

od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.
(przerwa świąteczna – Boże Narodzenie)

6 stycznia 2021 r. (Święto Trzech Króli)

24 marca 2021 r. (Bieg Kościuszkowski)

od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021 r.
(przerwa świąteczna – Wielkanoc)

od 29 kwietnia do 3 maja 2021 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)

12 maja 2021 r. (Święto Szkoły)

23 maja 2021 r. (Zielone Świątki)

3 czerwca do 4 czerwca 2021 r. (Boże Ciało)

3. sesja egzaminacyjna:

3. sesja egzaminacyjna:

od 1 lutego do 12 lutego 2021 r. 
na studiach stacjonarnych

od 1 lutego do 14 lutego 2021 r.
na studiach niestacjonarnych

od 21 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

4. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

4. wakacje letnie:

       od 15 lutego do 19 lutego 2021 r.
na studiach stacjonarnych

od 15 lutego do 21 lutego 2021 r.
na studiach niestacjonarnych

      od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r.
 5. wakacje zimowe: 5. poprawkowa sesja egzaminacyjna:
      od 22 lutego do 28 lutego 2021 r.       od 1 września do 14 września 2021 r.
6. ustala się ostateczne terminy: 6. ustala się ostateczne terminy:

1) zaliczenia semestru zimowego:

     19 lutego 2021 r. - na studiach stacjonarnych

     22 lutego 2021 r. - na studiach niestacjonarnych


2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów oraz doktorantów na semestr letni:

     23 lutego 2021 r.

1) zaliczenia semestru letniego:
                 
   

     14 września 2021 r.

 

 

2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2020/21:


                     
     15 września 2021 r.

 


Pierwszy tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. rozpoczynający się 5 października 2020 r.) oraz pierwszy tydzień zajęć w semestrze letnim (zaczynający się 1 marca 2021 r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują  w semestrze naprzemiennie.

Organizację ostatniego semestru studiów ustala dziekan na zasadach określonych w § 11 ust. 5 „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” 

 

*Załącznik do Zarządzenia nr 131 Rektora PK z dnia 4 grudnia 2020 r.

 

Zobacz też: Organizacja roku akademickiego 2021/2022