Prezydent Andrzej Duda wręczył 8 października br. w Warszawie nominacje profesorskie 48 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Akt nominacyjny otrzymał m.in. Zbigniew Myczkowski z Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
 
Prof. Zbigniew MyczkowskiProf. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski (ur. w 1955 r.) jest specjalistą w zakresie architektury krajobrazu, teorii architektury i urbanistyki. Na Politechnice Krakowskiej pracuje od 1979 r. W latach 2002-2003 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Architektury Krajobrazu. Autor i współautor ponad stu pięćdziesięciu publikacji z zakresu ochrony i kształtowania obszarów chronionych i krajobrazu, ponad stu ewidencji konserwatorskich zabytkowych parków i ogrodów oraz ponad dwustu studiów projektów i realizacji. Autor kilkudziesięciu ekspertyz dotyczących oddziaływania inwestycji na krajobraz kulturowy. Współautor dokumentacji do wpisu na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO karpackich kościołów drewnianych (wpisanych w 2003 r.).
 
Prof. Zbigniew Myczkowski został dwukrotnie nagrodzony Złotym Medalem Ministra Kultury i Sztuki za działalność na rzecz ochrony zabytkowych parków i ogrodów (1986, 1988), Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” (1993, 2004), Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2019 r.) oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005). Prezydent RP przyznał prof. Zbigniewowi Myczkowskiemu Złoty Krzyż Zasługi (2017), Srebrny Krzyż Zasługi (2002) i Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2010). W 2016 r. otrzymał od ministra środowiska odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Prof. Zbigniew Myczkowski jest też laureatem nagrody i medalu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. Prof. Gerarda Ciołka za zasługi w dziedzinie krajobrazu kulturowego i promowanie tej problematyki w kraju i zagranicą (2005). W 2013 r. jako wiodący autor planu ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie został wraz zespołem uhonorowany Nagrodą Miasta Krakowa. Prof. Myczkowski otrzymał również Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej” (2017). 
 
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski od wielu lat zasiada w organach doradczych: Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, Radzie Ochrony Zabytków i Głównej Komisji Konserwatorskiej. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciu, prof. Zbigniew Myczkowski / fot. Jan Zych