Stowarzyszenie Architektów Polskich przyznało doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku” dla autorów najlepszych projektów dyplomowych, którzy w danym roku uzyskali tytuł magistra inżyniera architekta. Jury konkursu – oprócz nagrody głównej – uhonorowało najlepszych młodych architektów wyróżnieniami. Wśród docenionych prac znalazł się projekt absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej: Aleksandry Śliwy, Demi Tran i Tadeusza Szarańca. 
 
projekt1Do konkursu zgłaszane były prace magisterskie z całej Polski. Jury, któremu przewodniczył Bohdan Lisowski – prezes SARP, zwracało uwagę na wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne nadesłanych projektów oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Ponadto oceniano nowatorstwo i poziom techniczny, a także ekologiczne i energetyczne rozwiązania projektowanego obiektu. Konkurs został podzielony na trzy etapy. Do ostatniego z nich zakwalifikowano 25 dyplomów.
 
Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego otrzymał absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej mgr inż. arch. Paweł Lisiak, autor pracy pt. „Laudato si’: klasztor OO. Franciszkanów”. Jury przyznało też 2 równorzędne wyróżnienia I stopnia i 3 równorzędne wyróżnienia II stopnia, m.in. dla absolwentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej: mgr inż. arch. Aleksandry Śliwy, mgr inż. arch. Demi Tran, mgr inż. arch. Tadeusza Szarańca. Projekt pt. „Międzypokoleniowa wioska na Grabinie. Dom seniora zintegrowany z ośrodkiem terapeutycznym dla dzieci” został przygotowany pod kierunkiem dr inż. arch. Anny Taczalskiej-Ryniak (Wydział Architektury PK) i promotorów pomocniczych: mgr inż. arch. Marka Bystronia i mgr inż. arch. Wojciecha Dulińskiego (WA PK). 
 
W wyróżnieniu dla absolwentów Politechniki Krakowskiej napisano: „Praca dyplomowa wykonywana w zespole pozwoliła na stworzenie wielowątkowego, kompletnego i spójnego projektu. Teza projektowa łączenia pokoleń użytkowników: stworzenia miejsca integracji, ale i pozostawienia przestrzeni prywatnej, została zrealizowana w kompleksie budynków wpisanych w krajobraz naturalny z wykorzystaniem walorów naturalnego budownictwa. Ślad antropologiczny projektanci zaznaczyli modularną strukturą kompleksu z jednostek nazywanych w pracy molekułami”.
 
Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku” została przyznana po raz 56. Laureatów poznaliśmy 9 października podczas gali w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie.
 
(bk) 
 
 
 
Grafika użyta w tekście – wizualizacja projektu autorstwa Aleksandry Śliwy, Demi Tran i Tadeusza Szarańca z WA PK / fot. www.sarp.org.pl