Do grona osób, którym prezydent RP nadał tytuł profesora, dołączyli kolejni naukowcy z Politechniki Krakowskiej: Aleksander Prociak z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej i Sebastian Skoczypiec z Wydziału Mechanicznego. Ceremonia wręczenia nominacji odbędzie się w późniejszym terminie. 
 
Prociak1Prof. dr hab. inż. Aleksander Prociak jest zastępcą kierownika Katedry Chemii i Technologii Polimerów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Prowadzi przede wszystkim badania w obszarze materiałów poliuretanowych, w tym szczególnie pianek (sztywnych, elastycznych, wysokoelastycznych) i elastomerów. Realizowane prace ukierunkowane są na otrzymywanie materiałów poliuretanowych z udziałem komponentów z surowców odnawialnych i odpadowych, a także modyfikację kompozycji poliuretanowych w celu wytworzenia produktów o zaprojektowanych właściwościach. Prof. Aleksander Prociak jest autorem blisko 80 publikacji w czasopismach naukowych, 1 monografii oraz współautorem 2 książek i 12 rozdziałów w monografiach, w tym obcojęzycznych. Wielokrotnie brał udział jako prelegent w krajowych i międzynarodowych konferencjach. Należy do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 
 
SkoczypiecProf. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec jest dyrektorem Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Jego działalność naukowo-badawcza oraz publikacyjna skoncentrowana jest wokół niekonwencjonalnych metod wytwarzania części maszyn i narzędzi tj. obróbki elektrochemicznej, elektroerozyjnej i laserowej. Zajmuje się m.in. problematyką adaptacji wspomnianych procesów w obszarze mikrowytwarzania oraz podstawami teoretycznymi i technologicznymi ich integracji w ramach technologii sekwencyjnych i hybrydowych. Autor ponad 130 publikacji naukowych. Ekspert Komisji Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prof. Sebastian Skoczypiec uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych, w tym międzynarodowych. Należy do Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk (zastępca przewodniczącego), Akademii Inżynierskiej w Polsce, European Scientific Association for Material Forming (ESAFORM). 
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych