Dwa złote medale Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS oraz srebrny medal International Innovation Exhibition ARCA w Zagrzebiu trafiły do badaczek z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej. Rozwiązania, które zdobyły uznanie, zostały opracowane przez zespół pod kierunkiem dr hab. inż. Agnieszki Sobczak-Kupiec, prof. PK w ramach projektu TEAM-NET finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
 
IWIS2020 104 DIPLOMA14. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS odbyła się w dniach 19-21 października br. w formule on-line. IWIS jest największym w Polsce międzynarodowym wydarzeniem promującym wynalazczość i innowacje. Co roku swoje rozwiązania prezentują wynalazcy z ponad 25 krajów, m.in. Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu. Innowacje stanowią przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie mogą zaprezentować swój dorobek w 12 kategoriach, od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych. 
 
Dwa rozwiązania zespołu naukowego z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, w składzie: dr hab. inż. Agnieszka Sobczak‑Kupiec, prof. PK (kierownik), dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, mgr inż. Sonia Kudłacik‑Kramarczyk, mgr inż. Anna Drabczyk, mgr inż. Dagmara Słota, mgr inż. Magdalena Głąb, otrzymały złote medale IWIS 2020. 
 IWIS2020 112 DIPLOMA
Jury doceniło projekty pn.: „Biocompatible collagen-based matrices for application in bone tissue regeneration” („Biokompatybilne matryce kolagenowe do zastosowań w regeneracji tkanki kostnej”) oraz „Synthetic hydroxyapatite with controlled morphology” („Syntetyczny hydroksyapatyt o kontrolowanej morfologii”). W ramach pierwszego projektu opracowano technologię syntezy matryc zawierających kolagen i poliwinylopirolidon (PVP) z wykorzystaniem promieniowania UV. Taka matryca jest modyfikowana czynnikami wzrostu oraz przeciwzapalnymi, hydroksyapatytem i klindamycyną. W efekcie otrzymuje się wielofunkcyjny materiał wspomagający regenerację tkanki kostnej, a także wykazujący działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze i działający jako nośnik leku. W drugim rozwiązaniu opisano syntetyczny, bezpieczny biologicznie hydroksyapatyt w formie proszku o zaprojektowanej morfologii, przeznaczonego do różnych zastosowań biomedycznych. Zróżnicowana morfologia produktu pozwala na wykorzystanie hydroksyapatytu jako wypełniacza proszkowego w małych ubytkach kostnych, a ponadto nośnika w systemach dostarczania leków oraz do wytwarzania porowatych granulek i jako składnika powłok polimerowych i ceramicznych, jak i spieków metal/hydroksyapatyt.
 
Jedno z rozwiązań opracowanych przez naukowczynie z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK zostało również docenione podczas 18th International Innovation Exhibition ARCA w stolicy Chorwacji. Wydarzenie, które odbyło się w dniach 15-17 października br., służy prezentacji rozwiązań w różnych dziedzinach, np. nauka, technologia, gospodarka. Na wystawie zaprezentowano kilkanaście polskich wynalazków. Projekt z PK pn. „Bioactive hydrogel materials based on WPI modified with hydroxyapatite” („Bioaktywne materiały hydrożelowe na bazie WPI modyfikowane hydroksyapatytem”) wyróżniono srebrnym medalem. 
 
(bk)
 
Fot. Agnieszka Sobczak-Kupiec