Zgodnie z Zarządzeniem nr 109 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 19 października 2020 r. znak R.0201.125.2020 w sprawie funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w związku z objęciem miasta Kraków dodatkowymi ograniczeniami dla obszarów czerwonych Zakazuje się organizowania na terenie Politechniki Krakowskiej wszelkich konferencji, sympozjów, imprez kulturalnych. Przepisy niniejszego zarządzenia obowiązują w okresie objęcia miasta Kraków dodatkowymi ograniczeniami dla obszarów czerwonych, o których mowa w § 29 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.1758, z późn. zm.).

 

 

Konferencje zakończone