Polskie firmy zyskały wsparcie w procesie wprowadzania rozwiązań przemysłu 4.0. Krakowski Park Technologiczny, firmy ASTOR oraz T-mobile, a także Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza wraz z ekspertami z BIM Klaster i Instytutu Kościuszki utworzyli hub4industry. Konsorcjum zostało powołane w ramach ministerialnego konkursu „Standaryzacja usług hubów innowacji cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Krakowski Hub Innowacji Cyfrowych jest jednym z pięciu i jedynym takim w Polsce południowej. Od 6 października br. w Krakowie działa też showroom, gdzie można zobaczyć i przetestować nowe technologie związane z przemysłem 4.0.
 
grafikaPowstawanie regionalnych centrów innowacji cyfrowych DIH (ang. Digital Innovation Hubs) wspierane jest przez Unię Europejską, która realizuje Program „Cyfrowa Europa”. W 2019 r. w Polsce ustanowiony został przez ówczesną minister przedsiębiorczości i technologii Program „Przemysł 4.0”. W jego ramach odbył się konkurs na podstawie którego wyłoniono Huby Innowacji Cyfrowych. Zadaniem tych punktów wsparcia dla firm przemysłowych jest m.in. prowadzenie działań informacyjno-demonstracyjnych, szkoleniowych oraz doradczych, związanych z transformacją przemysłową. Głównymi obszarami działalności konsorcjów są rozwiązania technologiczne dotyczące: łączności w technologii 5G, algorytmów uczących się (Sztuczna Inteligencja), Internetu Rzeczy (IoT), BIM (Building Information Modelling), chmury obliczeniowej, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistość (AR i VR), automatyki i robotyki, Komputerowo Zintegrowanego Wytwarzania (Computer Integrated Manufacturing), cyberbezpieczeństwa, technologii przyrostowych (druk 3D). Huby pomagają też przedsiębiorstwom w poprawie ich konkurencyjności na rynku, w głównej mierze poprzez pracę nad procesami produkcyjnymi.
 
Liderem krakowskiego hub4industry jest Krakowski Park Technologiczny. W przedsięwzięcie zaangażowały się uczelnie – Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza, a także firmy technologiczne – Astor (dostawca nowoczesnych technologii z zakresu systemów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki ) i T-mobile (operator sieci telefonii komórkowej). Hub przygotował bogatą ofertę dla przedsiębiorców. Eksperci centrum innowacji przeprowadzają pilotażowe projekty wdrożeniowe (tzw. Proof of Concept), które pomagają zweryfikować planowaną inwestycję przed realnym wdrożeniem oraz diagnozy wg metodologii ADMA (Advanced Manufacturing), wskazujące firmom ścieżki rozwoju i podnoszące konkurencyjność na rynku. Firmy, które biorą udział w eksperckim scanningu ADMA mogą uzyskać status Factory of the Future (Fabryki Przyszłości).
 
Krakowski DIH oferuje również szkolenia w formie webinarów, warsztatów, meetup-ów oraz e-learningowej Akademii hub4industry. W tym obszarze działalności centrum, swoją ekspercką wiedzą i doświadczeniem dzielą się m.in. pracownicy Politechniki Krakowskiej. – Na pierwszym etapie realizacji projektu nasze zadanie polega na koordynacji i przygotowaniu kursów e-learningowych z zakresu druku 3D, metrologii współrzędnościowej i inżynierii rekonstrukcyjnej. W dalszej kolejności planowane są specjalistyczne szkolenia i ekspertyzy dla firm z regionu Polski południowej – Śląska, Małopolski, Podkarpacia – mówi dr inż. Dominik Wyszyński z Wydziału Mechanicznego PK. Oprócz niego w projekt zaangażowani są także: dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK, dr inż. Danuta Owczarek i dr inż. Marcin Grabowski z WM PK oraz dr inż. Paweł Jarosz z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK.
 
Pracownicy Politechniki Krakowskiej przygotowali bogatą ofertę kursów. Wśród proponowanych tematów są m.in.: „Kompozyty polimerowe do zastosowań w stereolitografii (SLA)”, „Kompozyty polimerowe do zastosowań w selektywnym spiekaniu laserowym (SLS)”, „Kalibracja, serwisowanie i rozwiązywanie najczęściej spotykanych problemów podczas druku 3D”, „Nowoczesne materiały konstruktorskie w technologiach przyrostowych”, „Tematy i problemy inżynierskie obejmujące aktualne trendy rozwojowe. Omówienie ogólnych kryteriów rozwiązywania tego typu problemów”, „Metrologia współrzędnościowa jako wsparcie Przemysłu 4.0”, „Akredytowane laboratoria badawcze i wzorcujące jako wsparcie produkcji”. 
 
– W jednostkach PK – Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0, Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym oraz w akredytowanym Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej w ramach projektu prowadzone będą również ekspertyzy dla partnerów przemysłowych – mówi dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK. 
 
6 października krakowski Hub otworzył dla przedsiębiorców showroom Fabryki Przyszłości w dwóch lokalizacjach: przy ul. Wrobela 3 i ul. Smoleńsk 29. Można tam zobaczyć, jak w praktyce działają rozwiązania i technologie przemysłu 4.0. Po showroomie oprowadzają eksperci Krakowskiego Parku Technologicznego oraz firm Astor i T-mobile. Wizyty są darmowe, a umówienie ich możliwie jest przez stronę internetową hub4industry.pl. Wszystkie spotkania odbywają się zgodnie z wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie pandemii SARS-CoV-2. 
 
 
(bk)