Drukuj
 
Absolwentki Politechniki Krakowskiej – Anna Świętnicka i Klaudia Złotowska – zostały laureatkami XIV edycji Nagrody im. Tadeusza Tertila, przyznawanej autorom najlepszych prac dyplomowych o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. Tegorocznych zwycięzców konkursu poznaliśmy 30 października, podczas wirtualnej, wspólnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego.
 
statuetka Tertil1O nagrody im. Tadeusza Tertila mogli ubiegać się autorzy prac dyplomowych, którzy mieszkają w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim. Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska. W przypadku tej ostatniej, zwycięzcy zostali wyłonieni w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk techniczno-przyrodniczych. Kapituła XIV edycji Nagrody im. Tadeusza Tertila uhonorowała sześć osób. 
 
W kategorii prace magisterskie (obszar nauk techniczno-przyrodniczych) Nagrodę im. Tadeusza Tertila zdobyła absolwentka Politechniki Krakowskiej, Anna Świętnicka. Laureatka została doceniona za pracę dyplomową pt. „Tarnów-Mościce – nowe centrum dzielnicy”. W tej samej kategorii (obszar nauk humanistycznych i społecznych) nagrodę wywalczył Piotr Kopa z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie – autor pracy pt. „Rola mediów lokalnych w kształtowaniu tożsamości małych społeczności na przykładzie tarnowskiego Radia MAKS”. Za najlepszą pracę inżynierską uznano dyplom Klaudii Złotowskiej z Politechniki Krakowskiej. Laureatka obecnie kontynuuje studia II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Nagrodzona praca inżynierska nosi tytuł: „Opracowanie sposobu modyfikacji mieszanki asfaltowej za pomocą recyklatów”. 
 
Kapituła konkursu dodatkowo wyróżniła autorów trzech prac magisterskich: Mariusza Szatkę z Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie (praca pt. „Wpływ wykorzystania środków unijnych na poziom zadowolenia mieszkańców Tarnowa”), Katarzynę Guzy-Mróz z Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie (praca pt. „Motywowanie pracowników jako element zarządzania organizacją na przykładzie Miejskiego Zarządu Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie”) oraz Dagmarę Kras z Akademii Górniczo-Hutniczej (praca pt. „Ocena efektywności usuwania wybranych zanieczyszczeń ze ścieków za pomocą metod zaawansowanego utleniania”).
 
Nagroda im. Tadeusza Tertila została ustanowiona w 2007 r. Jej patron pełnił funkcję burmistrza Tarnowa w latach 1907-1923, z przerwą w czasie okupacji miasta przez wojska rosyjskie (1914-1915). Był też posłem do Rady Państwa w Wiedniu i Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie oraz członkiem Polskiej Komisji Likwidacyjnej.
 
(bk)
 
Na zdjęciu, statuetka dla inż. Klaudii Złotowskiej, zdobywczyni nagrody za najlepszą pracę inżynierską / fot. tarnow.pl